The Wiki for Tale 6 is in read-only mode and is available for archival and reference purposes only. Please visit the current Tale 10 Wiki in the meantime.

If you have any issues with this Wiki, please post in #wiki-editing on Discord or contact Brad in-game.

User:Petis

From ATITD6
Jump to navigationJump to search

Projects

Andreas, gör en /info Augir2 när T7 börjar...


Hur gör man saker?

För att få metal måste man mina ore ur gruvor. Sen bränna Ore + charcoal i olika Furnaces-> Metal Metal bearbetas antingen i Forges, Casting Boxes eller Anvil till att bli saker.

Glasprodukter:

Glas görs av Lime och Potash Lime görs av Limestone som man tar upp ur marken med hjälp av mallet and chisel. antingen flint( 1 limestone per gång) eller Leadchisel( 3 limestone per gång)

Potash boilar man i en kettle. Man behöver ash. Ash får man av att bränna Leeks, driedflax och dried papyrus i en fire. Man måste stoka fire så mycket och länge man orkar för att få mer ash av allt.Går att läsa om under guider hur man bäst gör det.

===Djurhållning===
Cameler äter Straw
Sheeps äter Onions
Rabbits äter Carrots
Chickens äter Barley
Snakes äter andra djur....

School skills to learn!

Welcome Island

När man startar hamnar man på en tutorial ö för att lära sig det första skillsen. Kom ihåg att man styr med musen, Man klickar på marken dit man vill springa.


Slate: I närheten av vatten får man ibland upp denna ikonen Slate action icon Den skall man trycka på för att plocka upp slate, dessa behövs för att göra Stone Blade

Grass får man från att trycka på Grass action icon Om man droppar grass på marken blir det efter en stund straw som behövs vid bricks (ju större mängd man droppar åt gången, desto längre tid tar det)

Wood får man av träd

Thorns får man av vissa buskar

För att kunna odla flax behöver man flaxseeds, man får 3 seeds gratis av School av Art and Music (SArt) För att få mer seeds skall man planters seeds, vänta tills de blir överfulla av ogräs, då kan man ta seeds ca var 50 sekund under 4-5 minuter För att göra flax skall man ta bort ogräset när det dyker upp(weed). Det finns olika sorters flaxseeds, men de man får på Welcome Island skall man weeda 2 ggr innan man kan harvesta

Tar får man av att klicka på en tarpit som finns nånstans beroende på vilken welcome Island du hamnar på. Man behöver 8 stycken tar. 4 för att lära sig bygga en färja, och 4 för att bygga den.

School of Architecture

Name Petis Jenny Trygg Fredrik
*Stone Blade Fabrication (level 0) - 7 Slate X
*Brick Rack Construction (level 0) - 4 Boards X
*Carpentry (level 0) - 3 Stone Blades X

School of Art & Music

Name Petis Jenny Trygg Fredrik
* Clothwork (level 0) - 20 Rotten Flax X
* Ferry Construction (level 0) - 4 Tar
* Flax Processing (level 0) - 20 Flax X


MAIN LAND

Allt med * framför sig är 'Mandatory' Det andra är bonusar och trevliga att ha.

Kom ihåg, man kan alltid bygga en 3,4,5 woodplanes bredvid varandra för att snabba upp board tillverkningen. Samma med Brickracks.

School of Architecture

Name Petis Jenny Trygg Fredrik
*Compound Construction (level 1) - 100 Boards, 200 Bricks X
Rock Saw Construction (level 2) - 10 Flint (Requires Stonecutting)

School of Body

Name Petis Jenny Trygg Fredrik
* Fly Fishing (level 1) - 16 Thread, 1 Sharpened Stick
* Carving - First Degree (level 1) - 100 Wood X
* Carving - Second Degree (level 3) - 10 Sharpened Stick, 10 Tinder
Rhythmic Strength (level 1) - 500 Grass
Swimming (level 2) - 10 Linen

School of Harmony

Name Petis Jenny Trygg Fredrik
* Exploration Travel First Degree (level 1) - 2 Leather
* Navigation - First Degree (level 7) - 50 Water in Jugs
* Navigation - Second Degree (level 10) - 20 Glass Rods
* Project Management - First Degree (level 1) - 2 Canvas, 6 Rope


School of Leadership

Name Petis Jenny Trygg Fredrik
*Firebuilding (level 1) - (Requires Controlled Burn) 4 Tinder

School of Thought

Name Petis Jenny Trygg Fredrik
*Pottery (level 0) - 10 Clay X
*Kiln Construction - First Degree (level 1) - 20 Bricks X

School of Worship

Name Petis Jenny Trygg Fredrik
* Arthropodology - First Degree (level 2) - 100 Dirt
* Arthropodology - Second Degree (level 5) - 200 Tadpoles
* Cooking - First Degree (level 2) - 100 Cabbage, 100 Carrots, 100 Onions, 100 Leeks, 100 Garlic
* Cooking - Second Degree (level 4) - 20 Common Sage, 20 Thyme, 20 Common Rosemary
* Filleting - First Degree (level 3) - 7 Knife Blade, 7 Phagrus Meat, 20 Common Basil
* Fly Tying - First Degree (level 3) - 100 Thread, 25 Thorns
* Fly Tying - Second Degree (level 6) - 7 Glass Worm, 7 Corkscrew Asp, 7 Woodmoth, 7 Leaf Snapper, 7 Woolly Aphid, 7 Camel Weevel, 7 White Sawfly
* Foraging - First Degree (level 2) - 300 Thorns, 30 Cactus Sap X
Foraging - Second Degree (Foraging Memory) (level 9) - 7 Yellow Tristeria, 7 Sweetsop, 7 Pulmonaria Opal, 7 Orange Sweetgrass, 7 Ilex, 7 Fumitory, 7 Ashoka

School of Art & Music

Name Petis Jenny Trygg FredrikALLT HÄR NEDANFÖR ÄR GAMMALT, IGNORERA FÖR NU

Outside

Buildings


block
Sheet Glass
0
/
32
(32)
0%
Thermometer
0
/
1
(1)
0%
Dirt
0
/
500
(500)
0%
Canvas
0
/
6
(6)
0%
Water in Jugs
0
/
60
(60)
0%
block


block
Boards
0
/
50
(50)
0%
Bricks
0
/
600
(600)
0%
Cut Stone
0
/
15
(15)
0%
Dried Flax
0
/
60
(60)
0%
block


block
Boards
0
/
40
(40)
0%
Nails
0
/
25
(25)
0%
Rope
0
/
12
(12)
0%
block


block
Glass Pipe
0
/
24
(24)
0%
Large Gear
0
/
1
(1)
0%
Copper Straps
0
/
4
(4)
0%
Pulley
0
/
12
(12)
0%
block

GulleBulles Compound

Buildings


block
Crucibles
0
/
1
(1)
0%
Firebricks
0
/
50
(50)
0%
block


block
Crucibles
0
/
3
(3)
0%
Firebricks
0
/
200
(200)
0%
Clay
0
/
100
(100)
0%
Iron Bars
0
/
5
(5)
0%
block


block
Iron Pot
0
/
1
(1)
0%
Copper Sheeting
0
/
4
(4)
0%
block


block
Boards
0
/
100
(100)
0%
Clay
0
/
20
(20)
0%
Concrete
0
/
100
(100)
0%
Crucibles
0
/
6
(6)
0%
Glass Pipe
0
/
10
(10)
0%
Leather
0
/
50
(50)
0%
Pulley
0
/
5
(5)
0%
Steel Sheeting
0
/
100
(100)
0%
block


block
Cut Stone
0
/
30
(30)
0%
Iron Pot
0
/
1
(1)
0%
Leather
0
/
60
(60)
0%
Firebricks
0
/
600
(600)
0%
Small Quartz
0
/
40
(40)
0%
Small Diamond
0
/
40
(40)
0%
block

Isabis Compound

Buildings


block
Cut Stone
0
/
24
(24)
0%
White Sand
0
/
14
(14)
0%
Boards
0
/
80
(80)
0%
block


block
Oyster Shell Marble
0
/
6
(6)
0%
Boards
0
/
20
(20)
0%
block


block
Boards
0
/
280
(280)
0%
Nails
0
/
56
(56)
0%
block

Petis Compound

Buildings


block
Firebricks
0
/
200
(200)
0%
Bricks
0
/
400
(400)
0%
Sand
0
/
1200
(1200)
0%
block


block
Cut Stone
0
/
40
(40)
0%
Firebricks
0
/
600
(600)
0%
Steel Sheeting
0
/
20
(20)
0%
Copper Strap
0
/
2
(2)
0%
Iron Bars
0
/
1
(1)
0%
block
block
Boards
0
/
24
(24)
0%
Bricks
0
/
400
(400)
0%
Firebricks
0
/
200
(200)
0%
Rope
0
/
50
(50)
0%
Sand
0
/
12000
(12000)
0%
Clay Steeped Wool Cloth
0
/
20
(20)
0%
block
block
Brass Plate
0
/
2
(2)
0%
Copper Sheeting
0
/
6
(6)
0%
block
block
Cut Stone
0
/
12
(12)
0%
Iron Pot
0
/
1
(1)
0%
Leather
0
/
20
(20)
0%
Firebricks
0
/
240
(240)
0%
Small Topaz
0
/
10
(10)
0%
block